Bris gruppstöd

Bris erbjuder barn och unga i utsatta livssituationer olika former av gruppstöd. Att tillsammans med Bris kuratorer, möta andra barn och unga med liknande erfarenheter är stärkande och minskar känslan av ensamhet.

Bris gruppstöd är en hälsofrämjande insats som syftar till ett nära stöd för barn som varit med om svåra händelser eller som lever i en utmanande livssituation. Gruppstödet leds av Bris kuratorer och gruppledare och syftar både till att förbättra hälsan och måendet här och nu men också förebygga psykisk ohälsa över tid.

Vill du veta mer?

Mejl: gruppstod@bris.se

×

Lämna chatt