Samtala med barn

Om samtalsmetodik för dig som möter barn och unga i sammanhang där man pratar om viktiga saker i livet. Metoden utgår från erfarenheter från arbetet på Bris och finns att läsa i boken Samtal med barn och ungdomar.

Samtal kan göra skillnad

Samtal är en del av livet

Samtal kan äga rum i olika sammanhang. Många problem lindras och löses i möten med professionella men de flesta av oss kan konstatera att det finns en oerhörd läkande kraft i relationer över huvud taget.

/link/541ea611400d4fe0aff9ac4b6d8296b7.aspx

Du kan vara en skyddsfaktor för ett barn

Varför samtala?

Berättandet – ett viktigt syfte med samtal

Många barn och unga som kontaktar Bris ger uttryck för att det är viktigt att få berätta. Det är ett skäl gott nog till att skapa möjlighet för barnet att få formulera sig.

/link/268f6013dd73402babdd694e47d4868c.aspx

Att bli tagen på allvar stärker självkänslan

Våga samtala

Många barn saknar en vuxen som lyssnar

Det är så lätt att tänka att vanliga samtal mellan barn och vuxna är just något vanligt. Men erfarenheter från många tusen samtal på Bris visar tvärtom att många barn och unga upplever att vanliga samtal med en vuxen är något ovanligt.

/link/82150242acc548ada1db521bb840551a.aspx

Varför är det ingen som frågar hur jag mår?

Hinder för att berätta

Skuld och oro kan vara hinder

Vad gör att barn inte berättar? Frågan är förstås komplex men det finns mönster som återkommer i många samtal, chattar och mejl till Bris. Det allra vanligaste skälet för att inte berätta och inte söka hjälp, som barn berättar för Bris, är oro för resten av familjen. Det är alltså viktigt att ha med hela familjens behov av hjälp i samtalet.

/link/da714b9b3b5f4767877b5fa2ec8000bf.aspx

Ibland är det svårt att våga berätta

Barnperspektiv i samtal

Vikten av att få formulera sig

En viktig del av ett barnperspektiv handlar om att vuxna måste låta barn komma till tals och blir lyssnade på. Att komma till tals och bli lyssnad på är inte bara en rättighet enligt barnkonventionen utan också en viktig del för att bygga upp sin självkänsla.

/link/f2a603d32eaa49708f300715634cb587.aspx

Lyssna på barnets egen berättelse

Samtalsmetod

Hur gör man?

När man tänker kring och pratar om frågor i samband med samtal med barn infinner sig lätt en känsla av prestationsångest. Tänk om jag inte säger ”rätt” sak. Tänk om jag ställer ”fel” fråga. Tänk om jag inte räcker till. Glöm då inte att påminna dig själv om att det som är bra för alla barn är extra viktigt för barn som har problem av olika slag. Ett klimat under samtalet som präglas av värme, äkthet och empati är viktigare än det mesta.

/link/f9470721c15d444ca363c1494b40a448.aspx

Petter Iwarsson

Samtal med barn och ungdomar

Läs mer och hitta fler böcker
}
×

Lämna chatt