För medlemmar

Här hittar du viktig information för dig som är medlem. Aktuella medlemsmöten, kongressen och annan information som rör Bris medlemsarbete.

Som medlem i Bris är du med i kampen för en bättre barndom

Som medlem i Bris är du med i kampen för en bättre barndom

Tack för ditt medlemskap!

Vi ser just nu att folkrörelsen för barnets rättigheter, Bris, växer och antalet medlemmar ökar. Att mobilisera för ett samhälle där utsatta barn får stöd, och att vara en blåslampa på politiker och beslutsfattare när barnets rättigheter inte tillgodoses går som en röd tråd sedan Bris start 1971. Vi är outtröttliga. Och vi vet att vi kan åstadkomma förändring.

Idag ser vi att den psykiska ohälsan ökar bland barn och unga. Vi ser också en tilltagande polarisering i samhället och en ökad ojämlikhet vad gäller barns uppväxtvillkor. Tillsammans mobiliserar vi nu i hela organisationen för varje barns rätt att må bra och att få en god livssituation.

Tack för att du är med, du gör skillnad!

Var med och påverka!

Som medlem är du en del av folkrörelsen Bris. En stark medlemsorganisation som ger kraft, engagemang och möjlighet till mobilisering för barnets rättigheter.

Kongressen, som anordnas vartannat år, är Bris högsta beslutande organ. Som medlem har du möjlighet att bli förtroendevald. Du kan också skriva motioner till kongressen med förslag på hur Bris ska bli ännu bättre. Medlemmarna representeras vid kongressen av sju ombud från respektive region. Dessa kongressombud väljs vid regionernas medlemsmöten. Som medlem har du yttrande-, förslags- och rösträtt vid dessa medlemsmöten.

Ett medlemskap i Bris innebär att du blir medlem i en av våra fem regioner. Varje region bjuder in till medlemsmöten 1 gång/vartannat år. Däremellan bjuder vi in till medlemsträffar 1-2 gånger/år.

Som medlem har du möjlighet att bli en del av den ideella kraften i Bris och vara med på de arrangemang som Bris deltar i runt om i landet med syfte att mobilisera för barnets rättigheter.

Du viktig i kampen för barnets rättigheter. Tack för ditt medlemskap!

För frågor mejla till: medlem@bris.se

Bris integritetspolicy - Läs mer om hur vi hanterar dina personuppgifter här.

Nyhetsbrev

Som medlem får du vårt digitala nyhetsbrev automatiskt om du meddelat din e-postadress. Bris nyhetsbrev för medlemmar utkommer digitalt 4 ggr per år samt ett tryckt nyhetsbrev 1 gång per år, med spännande och intressanta nyheter som rör ditt medlemskap.

Saknar du nyhetsbrev mejla ditt förnamn, efternamn samt e-postadress. Ange även om du redan är medlem till: nyhetsbrev@bris.se

Nyhetsbrev 2019 (PDF)

×

Lämna chatt

/link/64e1750404d243ee821cac0b5363e3e5.aspx

Våra rapporter

Bris kontakter med barn, forskning och omvärldsanalys

Se alla rapporter
/link/4a899cc89de74cb3889d8c5f5992bdab.aspx

#ärdumed

Diskutera kring våra rapporter

Material
/link/ff85f76fb3034088b452354e6a4d2925.aspx

Bris Nätverk

Mötesplatsen för barnets rättigheter

Läs mer

Bris nätverk är för dig som aktivt arbetar för och med barn. Gå med i nätverket och låt dig inspireras och få möjlighet till erfarenhetsutbyte.

Läs mer