Kontakt

Bris, Barnens rätt i samhället

Adress: Postadress:
Arenavägen 61 Box 10147
121 77 Johanneshov 121 28 Stockholm-Globen
   
Tel: 08-598 888 00
Fax: 08-39 00 45

E-post: info@bris.se
Leverantörsfakturor:
faktura@bris.se


Bris plusgiro: 90 15 04-1
Bris organisationsnummer: 802013-3420

Presskontakt
För pressärenden ring 0790-68 66 07

Stöd för barn & unga
bris.se/för barn och unga

Givarservice
08-598 888 00, vardagar 9-15. Lunchstängt 12-13. Mejl: givarservice@bris.se

Övriga ärenden
Bris vxl: 08-598 888 00. Må-To 9-16, fre 9-15. Lunchstängt 12-13.

Broschyrer och material om Bris
Mejla din fråga till info@bris.se

Frågor om Bris i samband med skolarbete/uppsats
Vi hinner dessvärre inte svara på alla förfrågningar utan kan endast hjälpa till då det gäller magisteruppsatser. Om du vill leta själv här på vår webb har vi samlat information och länktips under Uppsatser och skolarbeten.

Kansli

Magnus Jägerskog

Generalsekreterare

Stab

David Sandberg Hjelm

Utvecklingsstrateg

08-598 888 47
david.sandberghjelm@bris.se

Katariina Groth

Ekonomichef

08-59888813
katariina.groth@bris.se

Mikael Drackner

Utvecklingsstrateg

08-598 888 45
mikael.drackner@bris.se

Ledningsgrupp

Magnus Jägerskog

Bris generalsekreterare

Anna Holmqvist

Enhetschef Kommunikation och påverkan

070- 779 95 06
anna.holmqvist@bris.se

Gunilla Bergsten

Enhetschef, enheten för stöd online

070-746 92 68
gunilla.bergsten@bris.se

Heléne Tibblin

Enhetschef, insamling och sponsring

08-598 888 33
helene.tibblin@bris.se

Sofia Grönkvist

Enhetschef, enheten för gruppstöd

08-598 888 04
sofia.gronkvist@bris.se

Elisabeth Valinder

Enhetschef, regionenheten

031-750 11 40
elisabeth.valinder@bris.se

Katariina Groth

Ekonomichef

08-59888813
katariina.groth@bris.se

Matilda Sigfridsson

Enhetschef, HR och Administration

08-598 888 07
matilda.sigfridsson@bris.se

Enheten för kommunikation och påverkan

Anna Holmqvist

Kommunikations -och påverkanschef

Tel: 070- 779 95 06
anna.holmqvist@bris.se

Maria-Pia Cabero

Ansvarig opinion och media

0790 68 66 07
maria.pia.cabero@bris.se

Anna Vorne

Kommunikatör/redaktör

08-598 888 37
anna.vorne@bris.se

Marie Angsell

Sakkunnig

08-598 888 42
marie.angsell@bris.se

Emma Bennwik

Påverkansansvarig

070-756 95 92
emma.bennwik@bris.se

Anna Barbier

Kampanjprojektledare

072-854 16 10
anna.barbier@bris.se

Peter Larsdotter

Innehållsproducent

070 160 88 10
peter.larsdotter@bris.se

Anna Werner

Barnrättsjurist

073 301 52 71
anna.werner@bris.se

Katja Sener

Copywriter

070 051 16 04
katjas.sener@bris.se

Jeanette Ramnitz

Kampanjprojektledare
(föräldraledig)

070-793 66 10
jeanette.ramnitz@bris.se

Nisse Hvidfeldt

Innehållsproducent (föräldraledig)

070-160 88 10
nisse.hvidfeldt@bris.se

Astrid Holm

Copywriter (föräldraledig)

072 871 86 04
astrid.holm@bris.se

Camilla Orefjärd

Barnrättsjurist (föräldraledig)

079-068 38 41
camilla.orefjard@bris.se

Enheten för insamling och sponsring

Heléne Tibblin

Enhetschef

08-598 888 33
helene.tibblin@bris.se

Thomas Örnebjär

Sponsringsansvarig

070-160 88 28
thomas.ornebjar@bris.se

Göran Bergquist

Sponsringansvarig

070-160 88 25
goran.bergquist@bris.se
Sara Andersson

Fundraiser

08-59 88 88 05
sara.andersson@bris.se

Sofia Gezelius

Ansvarig Privat insamling

08-598 888 22
sofia.gezelius@bris.se

Lena Myrberg

Säljare

08-588 938 58
lena.myrberg@bris.se

Henrik Gustafsson

Säljare

08-588 938 57
henrik.gustafsson@bris.se

Hanna Ekman

Insamlingsadministratör

08-58 89 38 51
hanna.ekman@bris.se

Emma Lindberg

Administratör Givarservice

08-59 88 88 00 (givarservice)
givarservice@bris.se

Fatou Bittaye

Administratör Givarservice

070-160 88 14
fatou.bittaye@bris.se

Enheten för stöd online

Gunilla Bergsten

Enhetschef

070-469 92 68
gunilla.bergsten@bris.se

Enheten för gruppstöd

Sofia Grönkvist

Enhetschef, enheten för gruppstöd

08-598 888 04
sofia.gronkvist@bris.se

Somaya Ghanem

Socionom region Mitt

070-160 88 03
somaya.ghanem@bris.se

Jenny Gustafsson

Socionom region Väst

076-946 11 34
jenny.gustafsson@bris.se

Anna Tapper

Socionom, region Öst

070- 437 83 36 
anna.tapper@bris.se

Catarina Nylund

Socionom region Mitt (föräldraledig)

070-160 88 30
catarina.nylund@bris.se

Malin Rekke

Leg. psykolog, region Öst

0790-26 91 68
malin.rekke@bris.se

Umar Abbas

Områdesarbetare. region Väst

070 418 88 17
umar.abbas@bris.se

Anneli Öhrling

Socionom region Mitt

070-461 52 93
anneli.ohrling@bris.se

Regionenheten

Elisabeth Valinder

Enhetschef

031-750 11 40
elisabeth.valinder@bris.se

Cecilia Willman Esteén

Projektledare, medlemsfrågor

031-750 11 31
cecilia.esteen@bris.se


Lena Gunnarsson

Regionombud Öst

013-473 47 02
lena.gunnarsson@bris.se

Maria Pedersen

Regionombud Nord

076 - 05 09 860
maria.pedersen@bris.se

Alka Khanna

Regionombud Syd

070-160 88 07
alka.khanna@bris.se

Olle Pallin-Cox

Regionombud Mitt

072-250 16 07
olle.cox@bris.se

Fanny Skåreby

Regionombud Väst

0790-27 36 63
fanny.skareby@bris.se

Anneli Grip

Regionombud Väst

031-750 11 32
anneli.grip@bris.se

Lisa Bragée

Projektledare, Bris Innovationslabb Tynnered

0736-50 72 44
lisa.bragee@bris.se

Erik Nilsson

Regionombud Nord

070-20 165 12
erik.nilsson@bris.se

HR och Administration

Matilda Sigfridsson

Enhetschef, HR och Administration

08-598 888 07
matilda.sigfridsson@bris.se

Therese Öberg

Receptionist

08-598 888 00
therese.oberg@bris.se

Johnny Nordström

Bidragskoordinator

08-598 888 31
johnny.nordstrom@bris.se

Hanna Gröndahl

Projektkoordinator

070-160 88 35
hanna.grondahl@bris.se

Maria Gottberg

Organisatiossekreterare & assistent till generalssekreteraren

070-778 88 28
maria.gottberg@bris.se

Maria Rådlund

Projektstrateg & intern samordnare

070-160 88 15
maria.radlund@bris.se

Anki Karlsson

Administratör

08-598 888 41
anki.karlsson@bris.se

Bris regionkontor

Bris region Mitt

Arenavägen 61
121 77 Johanneshov

Postadress:
Box 10147
121 28 Stockholm-globen

Tel: 08-598 888 00
Fax: 08-598 888 01
bris.mitt@bris.se

Bris region Nord

Storgatan 43 (Leiahuset)
903 26 Umeå

090-203 65 24
bris.nord@bris.se

Bris region Väst

Södra Hamngatan 25
411 14 Göteborg

Tel: 031-750 11 30
bris.vast@bris.se

Bris region Syd

Stortorget 29,
211 34 Malmö

Tel: 040-690 80 70
Fax: 040-690 80 71
bris.syd@bris.se

Bris region Öst

Repslagaregatan 23b, 4 trp
582 22 Linköping
Postadress:
Storgatan 24, 582 23 Linköping

Tel: 013-560 38 00
bris.ost@bris.se

 

×

Lämna chatt

/link/64e1750404d243ee821cac0b5363e3e5.aspx

Våra rapporter

Bris kontakter med barn, forskning och omvärldsanalys

Se alla rapporter
/link/4a899cc89de74cb3889d8c5f5992bdab.aspx

#ärdumed

Diskutera kring våra rapporter

Material
/link/ff85f76fb3034088b452354e6a4d2925.aspx

Bris Nätverk

Mötesplatsen för barnets rättigheter

Läs mer

Bris nätverk är för dig som aktivt arbetar för och med barn. Gå med i nätverket och låt dig inspireras och få möjlighet till erfarenhetsutbyte.

Läs mer