Publikationer

Här kan du ta del av våra rapporter, böcker och broschyrer.

Rapporter

Barns röster

Bris rapporter bygger på våra kontakter med barn, forskning och omvärldsanalys. Genom rapporterna belyser vi brister i samhället och vi ger förslag på förändringar som skapar förutsättningar för varje barn att få sina rättigheter tillgodosedda.

/link/4f0267b0a44140fcb074f576ffd3ddbf.aspx

Hållbara liv

Aktuell rapport från Bris 


Om barnets rättigheter, barns uppväxtvillkor och samhällets ansvar

Böcker & broschyrer

Material från Bris

Här hittar du böcker från Bris som utgår från våra kontakter med barn, forskning och omvärldsanalys. Du hittar även broschyrer om Bris och om barnkonventionen som du kan att ladda ned som pdf.

Barnets mänskliga rättigheter

Läs barnkonventionen i sin helhet.

Ladda ned broschyr

Affischer

Ladda ner affischer

Här kan du ladda ner och skriva ut våra affischer. Affischerna är fria att använda.

Du har rätt att må bra!

Affisch för skolan

Affisch i A3-format som berättar om Bris stöd för barn och unga.

Ladda ner affisch (pdf)
}
×

Lämna chatt