Böcker & broschyrer

Här hittar du böcker från Bris som utgår från våra kontakter med barn, forskning och omvärldsanalys. Du hittar även broschyrer om Bris och om barnkonventionen som du kan att ladda ned som pdf.

Expertgrupp Barn Metodhandbok

En praktisk handbok för att arbeta med barns inflytande på ett barnrättssäkert sätt. Boken innehåller konkreta instruktioner och tips för att kunna genomföra en Expertgrupp Barn, från planering till verklig förändring. Passar både för möten med barn med särskilda erfarenheter och för barngrupper med bredare representation.

Boken kostar 495 kr + porto och kan beställas på info@bris.se. Skriv Expertgrupp Barn i ämnesraden.

Du kan också boka utbildning i Expertgrupp barn via Brisakademin.

Bris Innovationslabb - Områdesutveckling ur ett barnrättsperspektiv

Metoden Expertgrupp Barn har ett brett användningsområde och kan användas i alla sammanhang som rör barn, på både stora och små frågeställningar. Med den här boken vill Bris sprida kunskap om arbetssättet så att fler kan använda verktyget för att inkludera barns erfarenheter och kunskap i fler processer. Bara barn är experter på att vara barn!

Handbok för nätföräldrar

Bli mer närvarande på nätet

Den här handboken har som syfte att öppna upp för samtal mellan dig och ditt barn kring nätvardagen. I boken delar barn och unga med sig av nätupplevelser varvat med tips och råd från Bris kuratorer. Boken har tagits fram av Bris och Prinsparets stiftelse. Du kan även läsa och ladda ned boken på nätföräldrar.se. Där finns även engelsk version.

Guiden till en schysst bildhantering i sociala medier

Det finns mycket kärlek på nätet, men också en massa elakheter, särskilt i sociala medier. Tillsammans med Canon har vi tagit fram en guide för hur du kan bidra till att skapa ett bättre och schysstare klimat i sociala medier.

Om Bris - för unga

Säg bara hej -så tar vi det därifrån

En broschyr om Bris. Vad är Bris och hur arbetar vi? Vilket stöd erbjuder vi till barn och unga? Broschyren riktar sig till barn och den finns på flera språk.

En hjälp till dig som anar att ett barn far illa

Alla har ett ansvar för barn som far illa

Bris broschyr är framtagen för att underlätta för alla att anmäla till socialtjänsten när de känner oro för ett barn.

Mina föräldrar är skilda

Barbro Andersson och Birgitta Grane

Boken handlar om en gruppverksamhet för barn till skilda/separerade föräldrar och bygger på samlade erfarenheter från tolv grupper. Den ger en konkret handledning i hur arbetet kan läggas upp – från den första planeringen, över tio olika tematräffar, till kontakten med föräldrarna, fram till den sista återträffen med barnen. Boken avslutas med kopieringsfria arbetsblad samt kompletterande förslag på lekar och övningar.

Boken finns att beställa från Bris. Den kostar 495 kronor plus porto
Skriv Mina föräldrar är skilda i rubrik-/ämnesrad, och mejla till info@bris.se

Samtal med barn och ungdomar

Petter Iwarsson

- Erfarenheter från arbetet på Bris. Om samtalsmetodik för dig som möter barn och unga i sammanhang där man pratar om viktiga saker i livet. Du får konkreta verktyg för samtalet och en fördjupad insikt om vad samtal med barn är och gör med oss själva. Sensus och Bris har tillsammans tagit fram en samtalshandledning till boken. Det är en handledning för alla vuxna som på något sätt möter barn.

Stödja familjer i kris

Annika Gillispie, Sofia Grönkvist, Sara Hedrenius och Lotta Polfeldt

En handbok som kan användas som vägledning och för inspiration för att forma egna modeller av stödgrupper riktade mot familjer. Boken beskriver på ett lättillgängligt sätt hur arbetet med parallella grupper går till och hur barn och föräldrar kan arbeta med samma teman och övningar.

Samtal i skolan

Petter Iwarsson

– En möjlighet till utveckling. Hur kan man agera för att stärka relationen till unga som inte själva bjuder in till samtal? Hur kan man förhålla sig till barn och ungdomar som utmanar? Boken beskriver varför samtal och relationer är så viktiga i skolans värld och hur man som vuxen kan agera i mötet med elever. Den förmedlar både förhållningssätt och konkreta metoder.

Du behövs som vuxen

Petter Iwarsson

I Bris och Gothia Fortbildnings nya bok får vuxna hjälp att lyssna på barn och unga. Bokens budskap är att fler vuxna kan utveckla sina förmågor att lyssna, förstå och kommunicera med barn och unga. Boken ger kunskap, mod och hopp om att förändring är möjlig. Ingen vuxen kan göra allt, men alla kan göra något.

Barnkonventionen

Bris nya bok om barnkonventionen

Barnkonventionen listar de mänskliga rättigheter som varje barn har och ger en universell definition av vilka rättigheter som gäller för alla barn världen över.

}
×

Lämna chatt