Skyddade boenden med barnperspektiv

Publicerat

Behovet av skydd och stöd till barn som upplevt våld är stort. Projektet "Skyddade boenden med barnperspektiv" innebär att Bris tillsammans med Sveriges Stadsmissioner ingår ett samarbete för att starta två skyddade boende där varje barns egna skydds- och stödbehov beaktas. Stadsmissionens kunskap om våldsutsatthet och skyddade boenden kombineras med Bris kunskap om barns traumabearbetning och erfarenhet av stöd i grupp.

I detta samarbetsprojektet kommer minst två skyddade boenden att startas där varje barns rätt till skydd och stöd tas i beaktande. Stödet är åldersanpassat, en dialog med skolan ska etableras samt tillgång till fritidsaktiviteter säkerställas, i enlighet med barnets rättigheter i barnkonventionen. Ambitionen är att barn som bor på boendena ska få en så vanlig barndom som möjligt, trots erfarenheten av att ha upplevt våld. Barnets behov står i centrum för utformandet av stödet.

Bris stöd till barn utgår alltid från barnets behov och rättigheter. I Bris gruppstöd arbetar vi nära barn för ett adekvat stöd och skydd, och barnet själv är aktiv i att utforma sitt stöd. Att kombinera individuellt stöd till det enskilda barnet och gruppstöd, som bygger på att ge och få stöd av jämnåriga, är en kärnfråga i Bris verksamhet. Stödet är en hälsofrämjande insats som både hjälper barnet att bearbeta trauman och bidrar till att förebygga psykisk ohälsa på sikt, säger Sofia Grönkvist, chef för Bris gruppstödsenhet.

Boendet kommer även erbjuda stöd till barnets mamma. Utöver sedvanligt stöd såsom samtal och myndighetskontakter till mannan kommer boendena även stötta kring frågor om föräldrarollen, arbete, egen bostad mm. Boendena kommer att utgå från barnets egna behov i utformande av stöd, skyddsbehov, relationer till skola och andra myndigheter.

Projektet är tre-årigt och finansieras med 9,6 miljoner kronor från Svenska PostkodLotteriet.

Kontakt:

Malin Rekke, leg. psykolog, region Öst
0790-26 91 68
malin.rekke@bris.se

Sofia Grönkvist, chef Bris gruppstöd
08-598 888 04
sofia.gronkvis@bris.se

×

Lämna chatt

/link/64e1750404d243ee821cac0b5363e3e5.aspx

Våra rapporter

Bris kontakter med barn, forskning och omvärldsanalys

Se alla rapporter
/link/4a899cc89de74cb3889d8c5f5992bdab.aspx

#ärdumed

Diskutera kring våra rapporter

Material
/link/ff85f76fb3034088b452354e6a4d2925.aspx

Bris Nätverk

Mötesplatsen för barnets rättigheter

Läs mer

Bris nätverk är för dig som aktivt arbetar för och med barn. Gå med i nätverket och låt dig inspireras och få möjlighet till erfarenhetsutbyte.

Läs mer