Tillsammans för barn som flytt

Publicerat

Bris har sedan 2017 arbetat med att stärka den psykiska hälsan bland nyanlända och asylsökande barn. Verksamheten finansieras till största del med medel från familjen Erling-Perssons stiftelse.

Tillsammans för barn som flytt. Ett samarbete mellan kommuner och Bris.

Tillsammans för barn som flytt. Ett samarbete mellan kommuner och Bris.

Den psykiska ohälsan hos barn som flytt till Sverige är utbredd och behovet av professionellt stöd stort. Bris bedriver ett långsiktigt arbete med att ge professionellt stöd till barn som flytt, genom att erbjuda evidensbaserade stödgrupper, mobilisera samhällets aktörer och stärka nätverken kring asylsökande och nyanlända barn.

Vår ambition är att utveckla, tillhandahålla, och sprida lättillgängliga metoder som kan användas av kommuner, vårdaktörer och civilsamhället runtom i landet. Projektet är nära knutet till forskning och arbetar främst med olika stödgruppsmetoder.

Ett exempel är Teaching Recovery Techniques, som utvärderas av Uppsala universitet. Se film om metoden här.

För mer information

Mikael Drackner

Projektledare för Tillsammans för barn som flytt

08-598 888 45

mikael.drackner@bris.se

×

Lämna chatt

/link/64e1750404d243ee821cac0b5363e3e5.aspx

Våra rapporter

Bris kontakter med barn, forskning och omvärldsanalys

Se alla rapporter
/link/4a899cc89de74cb3889d8c5f5992bdab.aspx

#ärdumed

Diskutera kring våra rapporter

Material
/link/ff85f76fb3034088b452354e6a4d2925.aspx

Bris Nätverk

Mötesplatsen för barnets rättigheter

Läs mer

Bris nätverk är för dig som aktivt arbetar för och med barn. Gå med i nätverket och låt dig inspireras och få möjlighet till erfarenhetsutbyte.

Läs mer