Barnkonventionen - i praktiken

Vad innebär ett praktiskt arbete med Barnkonventionen? Hur kan Barnkonventionens barnsyn speglas i medarbetares attityder och i det vardagliga arbetet? Utbildningen kombinerar teori och workshop och anpassas efter den egna verksamheten. Syftet är att stärka verksamhetens konkreta arbete med Barnkonventionen samt att ge enskilda medarbetare verktyg i det praktiska arbetet.

Innehåll

  • Barnkonventionens barnsyn och grunder
  • Att arbeta barnrättssäkert
  • Workshop utifrån den egna verksamheten

Tid

Föresläsningen kan beställas som uppdrag. Omfattning hel eller halvdag.

Målgrupp

Vuxna professionella i verksamheter som rör barn

För kontakt och intresseanmälan

×

Lämna chatt

/link/339a0b707ed6450aaff10b30c5c60dea.aspx

Expertgrupp barn

Föreläsning
/link/0c769de50389468ea7bc2f4a16c835aa.aspx

Våld mot barn

Föreläsning
/link/f5f3b44898c1479b8c04e03e3ad027e8.aspx

Barnkonventionen - introduktion

Föreläsning
/link/4aad032144894ada8a249b82cf0a1064.aspx

Barnkonventionen - i praktiken

Föreläsning
/link/122b19e414b84fe1aed3b60d7b64464e.aspx

Att vara en viktig vuxen

Föreläsning
/link/4c97fa3f441a400382eb2259c4b7bb6b.aspx

Ungas vardag på nätet

Föreläsning
/link/a1df674bd81241c288913650dd0186fa.aspx

Samtal med barn och unga

Föreläsning
/link/4518ff9535b14a0db0f00e79d8535621.aspx

Att möta barn och unga och unga i kris och trauma

Föreläsning

Mer info kontakta brisakademin@bris.se

Kontakta
/link/396170ca18474faaa7ff4152d5c50b6c.aspx

TRT – Teaching recovery techniques

Programutbildning
/link/ead041cacf5f4cf68267f251cef87a28.aspx

Mina föräldrar är skilda

Programutbildning
/link/adbb9354696e48ff9dc05ea9c75ae05c.aspx

Förälraskap i Sverige - gruppledare

Programutbildning