TRT – Teaching recovery techniques

Många barn och unga som flytt till Sverige från krigs- och katastrofdrabbade områden drabbas av omfattande psykisk ohälsa. TRT är en gruppintervention riktad mot barn och unga med syfte att hjälpa deltagarna att hantera symptom på post-traumatisk stress. TRT bidrar till att barn och unga får strategier att förhålla sig till det som varit, hantera vardagen och må bättre här och nu.

Syftet med utbildningen är att ge deltagarna kunskap och verktyg att, inom ramen för den egna verksamheten, starta och genomföra TRT-stödgrupper för barn och unga som flytt.

Innehåll

  • Traumakunskap
  • Verktyg för att hantera påträngande bilder, tankar och känslor
  • Stabiliserande tekniker såsom avslappning och djupandning
  • Verktyg för att hantera undvikande beteende
  • Förankring, rekrytering och implementering av TRT

Tid

Programutbildningen kan beställas som uppdrag. Omfattning tre heldagar.

Målgrupp

Professionella som inom sin verksamhet möter barn och unga med erfarenhet av krig och flykt.

För kontakt och intresseanmälan

×

Lämna chatt

/link/339a0b707ed6450aaff10b30c5c60dea.aspx

Expertgrupp barn

Föreläsning
/link/0c769de50389468ea7bc2f4a16c835aa.aspx

Våld mot barn

Föreläsning
/link/f5f3b44898c1479b8c04e03e3ad027e8.aspx

Barnkonventionen - introduktion

Föreläsning
/link/4aad032144894ada8a249b82cf0a1064.aspx

Barnkonventionen - i praktiken

Föreläsning
/link/122b19e414b84fe1aed3b60d7b64464e.aspx

Att vara en viktig vuxen

Föreläsning
/link/4c97fa3f441a400382eb2259c4b7bb6b.aspx

Ungas vardag på nätet

Föreläsning
/link/a1df674bd81241c288913650dd0186fa.aspx

Samtal med barn och unga

Föreläsning
/link/4518ff9535b14a0db0f00e79d8535621.aspx

Att möta barn och unga och unga i kris och trauma

Föreläsning

Mer info kontakta brisakademin@bris.se

Kontakta
/link/396170ca18474faaa7ff4152d5c50b6c.aspx

TRT – Teaching recovery techniques

Programutbildning
/link/ead041cacf5f4cf68267f251cef87a28.aspx

Mina föräldrar är skilda

Programutbildning
/link/adbb9354696e48ff9dc05ea9c75ae05c.aspx

Förälraskap i Sverige - gruppledare

Programutbildning