Ungas vardag på nätet

Nätet spelar en allt större roll för barn och unga. Det är där många unga upplever och utforskar sin identitet. Nätet kan göra att barn känner sig mindre ensamma och utvecklar nya relationer men kan samtidigt vara en tuff och svår plats. Elaka kommentarer och klipp är numera del av barns vardag och var femte samtal till Bris om sexuellt övergrepp beskriver händelser som skett på nätet. De flesta barn vill prata med en vuxen om sin nätvardag, men många tror inte att vuxna förstår.Vuxna upplever i sin tur att de saknar kunskap om vad unga gör på nätet. På denna föreläsning får du ta del av barns egna erfarenheter av, och berättelser om, nätet. Vad kan du göra som vuxen för att stötta barn som råkar illa ut?

Innehåll

  • Vad gör unga på nätet – vad är vuxna och unga oroliga för?
  • Så kan du stödja och möta barn som blir utsatta för t ex kränkningar  
  • Vad säger aktuell forskning om barn och ungas erfarenheter av nätet?

Tid

Föresläsningen kan beställas som uppdrag. Omfattning 2 tim.

Målgrupp

Professionella som möter barn och unga

För kontakt och intresseanmälan

×

Lämna chatt

/link/339a0b707ed6450aaff10b30c5c60dea.aspx

Expertgrupp barn

Föreläsning
/link/0c769de50389468ea7bc2f4a16c835aa.aspx

Våld mot barn

Föreläsning
/link/f5f3b44898c1479b8c04e03e3ad027e8.aspx

Barnkonventionen - introduktion

Föreläsning
/link/4aad032144894ada8a249b82cf0a1064.aspx

Barnkonventionen - i praktiken

Föreläsning
/link/122b19e414b84fe1aed3b60d7b64464e.aspx

Att vara en viktig vuxen

Föreläsning
/link/4c97fa3f441a400382eb2259c4b7bb6b.aspx

Ungas vardag på nätet

Föreläsning
/link/a1df674bd81241c288913650dd0186fa.aspx

Samtal med barn och unga

Föreläsning
/link/4518ff9535b14a0db0f00e79d8535621.aspx

Att möta barn och unga och unga i kris och trauma

Föreläsning

Mer info kontakta brisakademin@bris.se

Kontakta
/link/396170ca18474faaa7ff4152d5c50b6c.aspx

TRT – Teaching recovery techniques

Programutbildning
/link/ead041cacf5f4cf68267f251cef87a28.aspx

Mina föräldrar är skilda

Programutbildning
/link/adbb9354696e48ff9dc05ea9c75ae05c.aspx

Förälraskap i Sverige - gruppledare

Programutbildning